E-Newsletter Online Services

    E-Newsletter Online Services

บริการส่งจดหมายข่าวทางอีเมล์ หรือ E-newsletter ในรูปแบบ html สวยงาม เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการโฆษณาประชาสัมพันธ์  สินค้าเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก ด้วยระบบ E-mail Marketing Online E-Newsletter ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ที่จะ ทำให้คุณสามารถติดต่อสื่อสารกับลูกค้า กลุ่มเป้าหมายของคุณ ได้สะดวกรวดเร็ว และช่วยลดต้นทุนในการโฆษณา เมื่อเทียบกับ สื่อโฆษณาอื่น ๆ

 บริการ E-Newsletter Online Services หรือที่เรียกว่าบริการ E-Mail Marketing ค่าบริการ เริ่มต้นเพียง 2,000 บาท/ครั้ง
  • จัดทำ Newsletter เพื่อส่งเป็น E-mail ในรูปแบบของ HTML ที่สวยงาม
  • ระบบของเราส่งด้วย Mailling List ที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะ ทำให้ส่งได้เป็นจำนวนมาก (สูงสุด 5,000 รายชื่อ)
  • สามารถส่งครั้งเดียวได้หลาย Address ไม่ต้องคอยส่งทีละครั้ง
  • เพียงผู้รับเปิดอ่านอีเมล์ ระบบก็ทราบได้ทันทีว่าอีเมล์ถูกเปิดอ่านแล้ว
  • มี Report รายงานว่าได้เปิดอ่านและได้คลิกอีเมล์หรือไม่
 เงื่อนไขการใช้บริการ e-newsletter
  • บริการนี้ สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ Hosting กับ SiamInterHost.com เท่านั้น
  • ลูกค้าจะต้องส่งข้อมูลเนื้อหา สำหรับจัดทำจดหมายข่าว e-newsletter ให้ผู้บริการ
  • เนื้อหาของอีเมลล์ข่าวจะต้องไม่ผิดลิขสิทธิ์ หรือผิดต่อ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ ผิดเกี่ยวกับ ระบบคอมพิวเตอร์
  • รายชื่ออีเมลล์ทั้งหมด ที่ต้องการส่งอีเมลล์ออก ต้องประกอบไปด้วยรายชื่ออีเมลล์ที่มีอยู่จริง อย่างน้อย 95% ขึ้นไป